Overvejelser

Overvejelser

 • Hvornår skal højtideligheden foregå?
 • Er det en jordbegravelse eller en bisættelse?
 • Er der nogen i familien, der ønsker at se afdøde?
 • Skal afdøde have sit eget tøj på eller sit eget linned?
 • Er der noget afdøde skal have med i kisten?
 • Skal der annonceres i avisen?
 • Er der en bestemt gartner, der skal pynte kisten? – og med bestemte blomster/farver?
 • Hvilke salmer skal der synges til højtideligheden?
 • Har afdøde nedskrevet nogle ønsker, evt. ”min sidste vilje”?
 • Skal der være mindesamvær bagefter højtideligheden?
 • Er der nogen i familien der ønsker selv at takke ved højtideligheden eller skal præsten?

​Under samtalen vil der være god tid til at drøfte alle detaljer frem til højtideligheden. ​Der dukker sikkert nogle spørgsmål op undervejs, og I er altid velkommen til at kontakte mig.

​Til samtalen med mig er det en god idé at medbringe:

 • Personnummer på afdøde, adresse og dåbsattest
 • Hvis der er en ægtefælle, så også dennes dåbsattest, personnummer og jeres vielsesattest
 • I tilfælde af separation eller skilsmisse: attest på dette.